วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

วิธีดาวโหลดครับ


Iklan /ประกาศ

ทางศูนย์ภาษามลายูขออภัยนักศึกษาด้วยที่ไม่สามารถประกาศผ่านเว็บของสถาบันภาษาได้เนื่องจากระบการอัพโหลดไฟล์ของสถาบันเกิดการขัดข้อง ในการนี้ทางศูนย์จึงจำเป็นต้องประกาศผ่านบล็อกของศูนย์
  • Markah Semester 3/2013 Download
  • Jadual Summer 2014 Download
  • Nama Pelajar Summer Download

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555